Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

zwiększenie liczby uczestników ceremonii, mogących znajdować się w kaplicy miejskiej do 10 osób

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od poniedziałku 18.05.2020 r. istnieje możliwość korzystania z kaplicy miejskiej z zachowaniem ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii, tj.:
– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej (kaplicy) przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdować może się 1 uczestnik na 10 m2 powierzchni tego budynku oprócz osób sprawujących kult religijny,
– na cmentarzu znajdować się może nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.