Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

ZAKAZ WSZELKICH ZGROMADZEŃ, TAKŻE RELIGIJNYCH POWYŻEJ 50 OSÓB

Szanowni Państwo,
Od 14 marca aż do odwołania, zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433).
Wyżej wymienione rozporządzenie w § 5. ust. 1. pkt 4) zakłada m.in. czasowe ograniczenie „sprawowania kultu religijnego
w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego”.
Ograniczenie to polega zgodnie z § 6. ust. 1. pkt 3) na „konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny”.
Administracja Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim prosi o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych.