Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

Wyłączenie Kaplicy Miejskiej z ceremonii pogrzebowych

Szanowni Państwo,

W związku z rekomendacją Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego z dnia 16 marca 2020 r., aby uroczystości pogrzebowe organizowane w Polsce, zarówno wyznaniowe jak i świeckie ,odbywały się tylko i wyłącznie na cmentarzu, Kaplica Miejsca na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie przy ul. Żwirowej 5 od dnia 20.03.2020 r. zostaje wyłączona z możliwości organizowania ceremonii pogrzebowych do odwołania.

 

Administracja Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim