Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 19 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 20 kwietnia 2020 r.:

  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdować się może 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku oprócz osób sprawujących kult religijny,
  • na cmentarzu znajdować się może nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

 

Administracja Cmentarza Komunalnego