Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

otwarcie kaplicy miejskiej

Szanowni Państwo,

informujemy iż od poniedziałku tj. 04.05.2020 r. istnieje możliwość korzystania z kaplicy miejskiej z zachowaniem ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r., tj.:

  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej (kaplicy) przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdować może się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,
  • na cmentarzu znajdować się może nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Administracja Cmentarza Komunalnego