Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

Nowe ograniczenia dotyczące ceremonii pogrzebowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskie stanu epidemii w § 7 ust. 1 pkt 3 zachodzi zmiana polegająca „na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.”

 

Administracja Cmentarza Komunalnego