Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

Informacja w sprawie pogrzebów

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Tadeusz Lityński wydał Dekret o pogrzebach podczas stanu epidemicznego, obowiązujący od 18.03.2020 r., o następującej treści:

Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, niniejszym –

z dniem 18 marca 2020 r. – zarządzam, że w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć wyłącznie do jednej stacji (III forma pogrzebu). Stację tę odprawia się na cmentarzu przy grobie w obecności najbliższej rodziny

(z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę.

Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.

Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Można ją odprawiać również bez udziału ludu.”

Administrator Cmentarza Komunalnego informuje, że wszystkie uroczystości pogrzebowe będą od dnia 18/03/2020 dostosowane do treści powyższego dekretu.