Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

ZIÓŁKOWSKI JAN

Powrót do terminarza pogrzebów
29/03/2019 13:30 - 13:30

SALA:    DOM POGRZEBOWY PRODUCTS- POGRZEB

Miejsce pochówku: kwatera 25A, rząd  17,  miejsce 5