Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

POSERT IRENA

Powrót do terminarza pogrzebów
22/03/2019 13:15 - 13:15

SALA:  KAPLICA MIEJSKA

Miejsce pochówku: kwatera 12B, rząd 13,  miejsce 4