Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

SKRZYPEK TERESA

Powrót do terminarza pogrzebów
19/02/2019 11:00 - 11:00

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera  DZ.7,  rząd 5, miejsce 10