Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

KARMELITA CZESŁAWA

Powrót do terminarza pogrzebów
14/02/2019 11:45 - 11:45

SALA:  KAPLICA MIEJSKA  - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera  30B,  rząd 13, miejsce 7