Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

MICHALSKI JERZY

Powrót do terminarza pogrzebów
15/02/2019 11:45 - 11:45

SALA:  KAPLICA MIEJSKA - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera  50B,  rząd 7, miejsce 4