Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

BLAHO LUDMIŁA

Powrót do terminarza pogrzebów
15/02/2019 10:15 - 10:15

SALA:  KAPLICA MIEJSKA - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera  21B,  rząd 14, miejsce 3