Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

ALEJUNAS MIROSŁAW

Powrót do terminarza pogrzebów
08/02/2019 14:00 - 14:00

SALA:  DOM POGRZEBOWY ,,PRODUCTS" - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera  DZ7,  rząd 8, miejsce 22