Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

JANISZEWSKA KRYSTYNA

Powrót do terminarza pogrzebów
03/08/2020 14:00 - 14:00

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS
Miejsce pochówku: kwatera 19B rząd 10, miejsce 11