Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

ZAWROCKA HELENA

Powrót do terminarza pogrzebów
03/08/2020 12:30 - 12:30

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS
Miejsce pochówku: kwatera 17A, rząd 1, miejsce 14