Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

SZYRLE KAROL

Powrót do terminarza pogrzebów
03/08/2020 11:45 - 11:45

SALA: KAPLICA MIEJSKA
Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 13, miejsce 43