Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

GAWŁOWICZ AGNIESZKA

Powrót do terminarza pogrzebów
03/08/2020 11:45 - 11:45

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS
Miejsce pochówku: kwatera 5C, rząd 16, miejsce 1