Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

SOWYRDA MARIOLA

Powrót do terminarza pogrzebów
01/08/2020 09:00 - 09:00

SALA: KAPLICA MIEJSKA - MSZA
Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 14, miejsce 11