Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

CHIBOWSKI STANISŁAW

Powrót do terminarza pogrzebów
01/08/2020 14:00 - 14:00

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA
Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 14, miejsce 12