Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

KRAWCZYKOWSKI KRZYSZTOF

Powrót do terminarza pogrzebów
02/04/2020 11:45 - 11:45

SALA: KONDUKT OD KAPLICY "PRODUCTS"

Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 17,  miejsce 30