Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

BUJAK STANISŁAW

Powrót do terminarza pogrzebów
01/04/2020 10:00 - 10:00

SALA: KONDUKT OD BRAMY NR 1

Miejsce pochówku: kwatera 41A, rząd 1,  miejsce 9