Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

HERNIK HALINA

Powrót do terminarza pogrzebów
01/04/2020 13:15 - 13:15

SALA: KONDUKT OD BRAMY NR 1

Miejsce pochówku: kwatera 30K, rząd 11,  miejsce 1