Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

MAZURKIEWICZ ALOJZY

Powrót do terminarza pogrzebów
15/02/2020 11:00 - 11:00

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS- MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 43A, rząd 5, miejsce 13