Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

PRZYDATEK BARTŁOMIEJ

Powrót do terminarza pogrzebów
15/02/2020 12:30 - 12:30

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS- MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 17, miejsce 20