Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

PASZNIK EUGENIA

Powrót do terminarza pogrzebów
15/02/2020 10:15 - 10:15

SALA:  KAPLICA MIEJSKA- MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 10, miejsce 38