Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

KOWALICKA KATARZYNA

Powrót do terminarza pogrzebów
15/02/2020 14:00 - 14:00

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 20A, rząd 5, miejsce 22