Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

GASZYNA MIECZYSŁAWA

Powrót do terminarza pogrzebów
15/02/2020 13:45 - 13:45

SALA:  KAPLICA MIEJSKA - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 41B, rząd 4, miejsce 14