Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

POPIELA RYSZARD

Powrót do terminarza pogrzebów
11/02/2020 08:15 - 08:15

SALA:  DOM POGRZEBOWY "PRODUCTS" - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 34B, rząd 26, miejsce 4