Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

JAŚLANEK WERONIKA

Powrót do terminarza pogrzebów
12/02/2020 11:00 - 11:00

SALA:  DOM POGRZEBOWY "PRODUCTS" - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 17A, rząd 14, miejsce 27