Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

ROSÓŁ LEONIA

Powrót do terminarza pogrzebów
08/02/2020 11:00 - 11:00

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 48B, rząd 18, miejsce 10