Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

ZASKÓRSKA-WALKOWIAK HALINA

Powrót do terminarza pogrzebów
10/02/2020 11:00 - 11:00

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 35B, rząd 10, miejsce 10