Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

SULARZ KAZIMIERZ

Powrót do terminarza pogrzebów
06/02/2020 14:00 - 14:00

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 15, miejsce 47