Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

HAŁASZKIEWICZ – GIL EWA

Powrót do terminarza pogrzebów
06/02/2020 09:30 - 09:30

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 42B, rząd 15, miejsce 20