Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

KUSY DAWID

Powrót do terminarza pogrzebów
04/02/2020 11:00 - 11:00

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 7DZ., rząd 8, miejsce 39