Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

NOWACZYK MARIAN

Powrót do terminarza pogrzebów
03/02/2020 14:00 - 14:00

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 39B, rząd 12, miejsce 20