Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

DOMINIAK STANISŁAW

Powrót do terminarza pogrzebów
03/02/2020 11:00 - 11:00

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 6A, rząd 15, miejsce 3