Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

BORECKA TERESA

Powrót do terminarza pogrzebów
01/02/2020 11:00 - 11:00

SALA: DOM POGRZEBOWY PRODUCTS- MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 06A, rząd 17, miejsce 14