Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

KARWACKI STEFAN

Powrót do terminarza pogrzebów
11/12/2019 11:45 - 11:45

SALA:  KAPLICA MIEJSKA - POGRZEB

Miejsce pochówku: kwatera 41B, rząd 27, miejsce 3