Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

SZABOWICZ JADWIGA

Powrót do terminarza pogrzebów
10/12/2019 11:00 - 11:00

SALA:  DOM POGRZEBOWY "PRODUCTS"- MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 20A, rząd 42, miejsce 43