Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

HYNEK CZESŁAW

Powrót do terminarza pogrzebów
10/12/2019 14:00 - 14:00

SALA:  KAPLICA MIEJSKA  - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 38A, rząd 1, miejsce 16