Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

NOWAK STANISŁAW

Powrót do terminarza pogrzebów
07/12/2019 11:00 - 11:00

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 12A, rząd 3, miejsce 25