Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

BEDNARZ WITOLD

Powrót do terminarza pogrzebów
07/12/2019 09:30 - 09:30

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 11DZ, rząd 8, miejsce 23