Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

PASZKOWSKA KAZIMIERA

Powrót do terminarza pogrzebów
04/12/2019 10:30 - 10:30

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS -MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 16 , miejsce 25