Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

GACA HALINA

Powrót do terminarza pogrzebów
04/12/2019 11:00 - 11:00

SALA:  KAPLICA MIEJSKA -MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 10 , miejsce 1