Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

TOŚTA POLA

Powrót do terminarza pogrzebów
03/12/2019 11:00 - 11:00

SALA:  SPOTKANIE PRZY GROBIE

Miejsce pochówku: kwatera 7DZ, rząd 5 , miejsce 34