Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

JARZĄBEK JÓZEFA

Powrót do terminarza pogrzebów
02/12/2019 11:00 - 11:00

SALA:  KAPLICA MIEJSKA- MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 02B, rząd 2 , miejsce 77