Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

KUZBORSKI OTTON

Powrót do terminarza pogrzebów
30/11/2019 09:30 - 09:30

SALA:  KAPLICA MIEJSKA- MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 30K, rząd 5 , miejsce 10