Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

SZYMAŃSKA WANDA

Powrót do terminarza pogrzebów
29/11/2019 13:15 - 13:15

SALA:  KAPLICA MIEJSKA- MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 46B, rząd 5 , miejsce 1