Tel.   609 222 343   E-mail:  cmentarz@inneko.pl

SZYFER TADEUSZ

Powrót do terminarza pogrzebów
29/11/2019 12:30 - 12:30

SALA:  DOM POGRZEBOWY PRODUCTS - MSZA

Miejsce pochówku: kwatera 41B, rząd 5, miejsce 24